Forstå dagpengesystemet hurtigt og enkelt

Dagpengesystemet i Danmark er i bund og grund en frivillig forsikring. Du er ikke automatisk berettiget til dagpenge hvis du bliver fyret fra dit arbejde. Du skal være medlem af en a-kasse og betale kontingent hver måned, for at være berettiget til dagpenge. Denne guide gennemgår hurtigt og enkelt hvilke regler og krav du skal overholde for at kunne modtage dagpenge.

Du skal have arbejdet i minimum 12 måneder

For at kunne modtage dagpenge skal du have optjent en vis anciennitet. Det betyder at du ikke kan modtage dagpenge, hvis du melder dig ind i en a-kasse og bliver ledig dagen efter. Du skal have været medlem og indbetalt kontingent i minimum 12 måneder før du har ret til at modtage dagpenge.

Fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret

Der er to typer forsikring i dagpengesystemet: Fuldtidsforsikring og deltidsforsikring. De væsentligste forskelle mellem de to typer forsikring er det månedlige kontingent, dagpengesatsen og antallet af arbejdstimer man er forpligtet til at søge i forbindelse med ledighed.

Når du er fuldtidsforsikret har du pligt at søge fuldtidsjob på 37 om ugen hvis du bliver ledig. Er du derimod deltidsforsikret kan du kun blive påkrævet at søge job for 30 timer om ugen. Du betaler et lavere månedligt kontingent som deltidsforsikret. Til gengæld kan du også kun modtage et tilsvarende lavere beløb i dagpengesats.

Personlige dagpengesats

Hvis du som ledig har ret til dagpenge, bliver din personlige dagpengesats udregnet ud fra din tidligere løn. De 12 måneder hvor du har fået mest i løn, inden for de sidste to år, bliver brugt som basis til at udregne din gennemsnitsindtægt. Du kan modtage 90 procent af din tidligere indtægt i dagpenge. Du kan dog aldrig modtage mere end den højeste dagpengesats.

Højeste dagpengesats

Den højeste dagpengesats bliver fastsat og reguleret hvert år af den danske stat. I 2018 var den højeste dagpengesats for fuldtidsforsikrede medlemmer 18.633 kroner om måneden, før skat. Det er det maksimale du kan modtage i dagpenge uanset hvad din tidligere indtægt var. Er du deltidsforsikret kan du maksimalt modtage 12.422 kroner om måneden, før skat.

Gratis medlemskab for studerende

Hvis du studerer en videregående uddannelse, kan du blive gratis medlem af en a-kasse. Det kræver at du er under 30 år gammel og går på en videregående uddannelse, der er fastsat til minimum 18 måneder (90 ECTS point).

Når du bliver færdig med din uddannelse, kan du modtage dagpenge uden at skulle opfylde kravet om 12 måneders arbejde.

Du kan modtage dagpenge fra den dag du er færdiguddannet hvis du har været studiemedlem i minimum 12 måneder. Har du tilmeldt dig a-kassen senere end et år inden din sidste eksamen, får du en karensperiode på 30 dage. Det vil sige at du først kan modtage dagpenge en måned efter du er færdiguddannet. Det er derfor en rigtig god idé at melde dig ind senest et år inden du bliver færdig.