Få professionel hjælp til gældsinddrivelse

Der findes få ting, som er mere frustrerende, end hvis debitorer ikke vil betale, hvad de skylder. Som virksomhedsejer kan det være vanskeligt at vide, hvordan man i dette tilfælde bør agere. Selvom du forsøger at være fair i rollen som kreditor, er det desværre muligt at støde på folk og kunder, som ikke har til hensigt at optræde samarbejdsvilligt. Her kan du med fordel rette henvendelse til et inkassofirma, som kan varetage problemstillingen og hjælpe dig med inddrivelsen af de skyldte beløber. Her får du et par informationer omkring forløbet med på vejen.

 

Inkasso – firmaer og processer

Som udgangspunkt starter hele forløbet med en rykkerproces, hvor du som kreditor opkræver et eller flere rykkergebyrer for den manglende betaling. Her skal du huske at sætte dig ind de dertilhørende retningslinjer og formalia. Hvis løsningen med rykkere ikke fungerer, skal du derpå overveje at henvende dig til et inkassofirma. Dem er der imidlertid mange af, så derfor bør du undersøge markedet og evt. indhente forskellige tilbud fra de firmaer, som gerne vil påtage sig sagen. Du kan også tage kontakt til et firma som Debito, der er en moderne inkassoplatform, som klarer hele forløbet og selv tager kontakt til det inkassofirma, der bedst kan varetage opgaven. Du skal blot uploade din ubetalte faktura, og så håndterer de sagen derfra. De enkelte inkassosager afviger naturligvis fra hinanden, men den generelle inkassoproces foregår, som oftest, på den måde, at inkassofirmaet på ny anmoder debitoren om betaling af gælden og samtidig foreslår en fornuftig betalingsløsning for alle parter. Hvis gælden stadigvæk ikke er betalt, vil sagen blive overdraget til retslig behandling. Ved domsafsættelse skal debitoren betale de retslige omkostninger og får samtidig en frist på betaling af gælden. Hvis gælden, mod forventning, stadigvæk ikke bliver betalt, vil debitoren blive indberettet til RKI.

 

Hvorfor er inkassohjælp gavnligt?

Det er sjældent en munter fornøjelse at være kreditor, da der sommetider er tale om triste situationer, hvor debitoren simpelthen ikke er i stand til at betale sin gæld. Der findes desværre også en anden type af situationer, hvor debitoren energisk forsøger at undgå at betale gælden. Disse situationer er ganske opslidende, hvis du har rollen som kreditor, og det er tit en langstrakt proces. Hvis du imidlertid søger assistance fra et inkassobureau, kan du i stedet bruge tiden på at koncentrere dig om dit egentlige arbejde.