Udlejning eller leje af erhvervslokaler – få det forkromede overblik her

Hvis man er på jagt efter nye erhvervslokaler til sin virksomhed, eller hvis man leder efter lejere til et erhvervslejemål, kan det fra tid til anden virke som en kompliceret proces at finde det rigtige match for begge parters vedkommende. Hvis matchet imidlertid er lykkedes, er der efterfølgende adskillige forhold, som både udlejer og lejer skal være opmærksom på. Hvis man ikke har den nødvendige erfaring på området, kan det være gavnligt med specialiseret hjælp fra en erhvervsmægler, som kan assistere begge parter. Har I brug for hjælp til det ene eller andet, kan I læse mere på denne hjemmeside. Ellers kan denne lille guide muligvis hjælpe jer et stykke af vejen.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på som udlejer?

Når du som udlejer har fundet den eller de virksomheder, som du ønsker at udleje de pågældende lokaler til, er der nogle juridiske forhold, som du skal kende til. Erhvervslejeloven er en særskilt lov, som gælder ved udlejning af erhvervslokaler, og denne skal du, så vidt muligt, have et fornuftigt kendskab til. Loven giver dog relativt meget frihed til uafhængige forhandlinger parterne imellem. Lejens størrelse er til fri fastsættelse, men udlejer kan dog også vælge, at denne skal reguleres efter nettoprisindekset. Udlejer kan ligeledes kræve lejen sat op til markedslejen efter 4 år, ligesom lejer tilsvarende kan anmode om at få lejen sat ned, hvis den overstiger markedslejen. I forhold til vedligeholdelse af ejendommen står udlejer normalt for denne (medmindre andet er aftalt). Aspekter som fraflytning, opsigelse, depositum samt evt. mulighed for videreudlejning, skal også overvejes og samtidig fremgå tydeligt af kontrakten.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på som lejer?

Som lejer er det også ganske fornuftigt, hvis du sætter dig ind i erhvervslejeloven, når du har fundet de erhvervslokaler, som passer til dine behov. Du skal i første omgang være opmærksom på eventuelle restriktioner, ift. om ejendommen må anvendes til alle former for erhverv. Du skal også være opmærksom på de førnævnte reguleringer af lejen, som udlejer kan vælge at benytte sig af. Du skal være helt med på lejemålets omfang og stand. Som nævnt ovenstående tager udlejer sig normalt af vedligeholdelsen. Normalvis har du 3 måneders opsigelse, ligesom du til enhver tid kan, medmindre andet er aftalt og fremgår af kontrakten, afstå lejemålet til en anden lejer, der umiddelbart fortsætter lejekontrakten under de eksisterende vilkår.