Disse overvejelser bør du gøre dig ved indkøb af stregkodescanner

Enhver detail- og engrosvirksomhed beskæftiger sig med en vis form for salg, og ved salg er der oftest brug for at registrere de solgte produkter i en større database. Den letteste metode til dette er ved brugen af stregkodescannere, der let og enkelt kan scanne stregkoden på det givne produkt. Stregkodescanneren er hverdagens mest relevante værktøj i en lang række butikker, og det er derfor relevant at gøre sig visse overvejelser, når man skal indkøbe eller udskifte stregkodescannere.

Ergonomiske eller tekniske overvejelser

De første overvejelser man kan gøre sig, vedrører ergonomien på stregkodescanneren. Dine ansatte skal benytte stregkodescanneren som det primære redskab i hverdagen, hvorfor man bør sikre sig, at det ligger godt i hænderne. Det er udelukkende skidt, hvis håndteringen af dette redskab fører til skader eller gene, og det er derfor en af de letteste måder at forsøde dine medarbejderes arbejdsdag.

Dernæst kan overvejelserne være tekniske. Stregkodescannere findes i 1D og 2D, hvor førstnævnte blot indikerer evnen til at scanne almene stregkoder. 2D knytter sig derimod til eksempelvis QR-koder, hvor der er større datamængder, der skal kunne scannes. Du kan derfor overveje, hvor stort behov du har for scanningen af disse koder til dagligdag.

Der findes stregkodescannere, som kombinerer både ergonomiske og tekniske fordele, og du finder dem lige her.

Større investering i bedre kvalitet

Der er en værdi i at investere i bedre udstyr til din virksomhed. Stregkodescannere af god kvalitet koster naturligvis mere end de dårlige og middelmådige scannere. Der kan dog være fordele knyttet til dette – også fordele udover medarbejdervelvære og teknologisk kunnen. Der kan følge økonomiske effekter af brugen af bedre scannere, da dette tillader et hurtigere flow af kunder igennem en butik. Effekterne ses dårligt nok i det korte løb, men på det lange løb vil det give mening, at kunderne oplever hurtigere ekspederinger, hvorfor de vender tilbage.

Den effektive og hurtige ekspedering starter med en stregkodescanner, der er af god kvalitet. Derfor vil dette kunne vise sig i den økonomiske bundlinje i lige præcis din virksomhed.